Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen: