Pædagogiske principper

Målsætning for Hjørring Ny 10.

1. Personlig og uddannelsesmæssig afklaring

På Hjørring Ny 10. skal elevernes personlige og uddannelsesmæssige udvikling styrkes gennem en forstærket vejledningsindsats, der har sammenhæng med den personlige uddannelsesplan og elevens selvvalgte opgave. Tilbuddet skal endvidere tilrettelægges, så det fremmer elevens alsidige udvikling.

Herved forstår vi, at

- Vejledningsindsatsen styrkes og prioriteres i forhold til afklaringer af den enkeltes personlige kompetencer.

- Undervisningen tager udgangspunkt i relevante problemstillinger for eleverne.

- Eleverne har mulighed for at bruge og udvikle deres praktiske, musiske og kreative evner.

- Ny teknologi indrages i alle relevante sammenhæng.

2. Grundlæggende kundskaber og færdigheder i basale fag

Hjørring Ny 10. vil skabe et begrænset fagtilbud, der fokuserer på grundlæggende kundskaber og færdigheder. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, behov og interesser, så det giver mulighed for en undervisning af høj kvalitet.

Herved forstår vi, at

- Fagrækken koncentrerer sig om dansk, matematik og engelsk.

- Øvrige fag som idræt, samfundsfag,  fysik/kemi og tysk skal tilbydes som fag.

- Den faglige kvalitet i undervisningen er høj.

- Undervisningen indeholder praktiske og teoretiske indfaldsvinkler.

- Undervisningstilbuddet passer til den enkeltes forudsætninger og behov.

3. Åbent og aktivt samspil med omverdenen

Undervisningen på Hjørring Ny 10. tilrettelægges og gennemføres i en vis udstrækning i et samarbejde med virksomheder, kulturinstitutioner og ungdomsuddannelser.

Herved forstår vi, at

- Undervisningen skal styrke elevernes opfattelse af at være en del af det omgivende samfund ved at indrage lokale, nationale og globale problemstillinger.

- Elevernes uddannelsesplan indgår som en integreret del af undervisningen i både praktiske og teoretiske sammenhænge.

- Eleverne opnår viden om almene studie- og arbejdsmarkedsforhold.

- Eleverne opnår de nødvendige erfaringer til at foretage realistiske valg vedrørende deres uddannelse.

4. Profilere et nyt og anderledes tilbud med en stærk egenkultur.

Hjørring Ny 10. betyder såvel et skole- som miljøskift ved, at der ikke er tale om et traditionelt skoletilbud. Tilbuddet profilerer et anderledes og udfordrende læringssted som kan fremme en særlig kultur med en stærk vi-følelse. Det sociale miljø skal være præget af trivsel, tryghed og respekt, hvor samvær og fælles oplevelser styrker den enkelte elevs selvværd og personlige udvikling.

Herved forstår vi, at

- Tilbuddet har en tryg ramme, der giver eleverne mulighed for at udvikle sig menneskeligt og fagligt i en atmosfære af dynamik, åbenhed og livsglæde.

- Hverdagen giver eleverne mulighed for at finde og udvikle deres styrkesider.

- Dagligdagen skal være præget af humor, forpligtende fællesskab, ligeværd, ansvarlighed samt respekt og omsorg for den enkelte.