Kontaktlærere

Her kan du se, hvem der er kontaktlærere
KlasseInitialerKlasselærer(e)
1.TEAMKF/LA/LB/LJ/MP/NH/PG/RL/TJKarina Hingelbjerg Friis / Anders Lyngshede-Larsen / Liza Wendelboe Bøcher / Laila Jørgensen / Mette Steen Plug / Nicolai Houkjær / Peter Green / Rikke Bech Larsen / Tanja Bække Jungersen
2.TEAMAL/AN/CJ/KE/LH/TU/ZKAnnette Kappel Laustsen / Anne Mette Nors Nielsen / Carina Jørgensen / Niels Kent Borrefjæll Eskildsen / Laila Hart / Torsten Ussing / Zaida Kristensen
HELTIDALS/EGB/HJR/KB/MLB/MOSAnn-Louise Sørensen / Erik Gerald Balle / Jan René Nielsen Robsøe / Kim Borup / Maria Louise Bak / Morten Schmidt