Skolens personale

photo
Navn: Gert Simonsen
Initialer: GS
Stilling: IT-ansvarlig