Vejledning på Hjørring Ny 10.
 
 
Vejledning foregår i samarbejde med UU Hjørring, Ungdommens uddannelsesvejledning.
Uddannelsesvejleder Morten Horne er tilknyttet skolen og står til rådighed for skolens elever, forældre og lærere.
Aktiviteterne i 10. klasse drejer sig i høj grad om afklaring - Brobygning - erhvervspraktik, OSO og uddannelsesplaner er alle værktøjer til afklaring af uddannelses- og erhvervsvalg efter 10. klasse.
 
UU vejleder Morten Horne har samtaler med elever med særligt behov for vejledning i løbet af et skoleår og medvirker ved forskellige arrangementer i forbindelse med udskoling eller alternative løsninger af undervisningsopgaven.

Morten Horne har til opgave at sikre, at alle elever på HNX udskoles til uddannelse eller erhverv, og at foretage en parathedsvurdering på hvert enkelt ung, der ønsker at påbegynde en gymnasial eller erhvervsuddannelse.

Elever og forældre er velkomne til at kontakte UU via telefon eller mail: 

Morten Horne   [email protected]         tlf: 41 93 76 38

Skal du i praktik, kan du hente en praktikseddel her. Husk at du skal forberede dig inden praktikken - du kan få materiale af din kontaktlærer.
Skal du i brobygning, kan du finde de forskellige brobygningstilbud her.
 
Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning og hvad den kan hjælpe dig med - eller dine forældre på www.uu-hjoerring.dk

Her finder du også mere information om praktik, kontakt og uddannelsesplanlægning. Der er også hjælp at hente, efter du har forladt skolen - eller hvis du ikke kom ind på din drømmeuddannelse.

 

Har du generelle spørgsmål til uddannelse kan du benytte eVejledning, både via tlf, web og sms og mail.  der er åbent alle ugens dage for henvendelser.
 
70 22 22 07
[email protected]
www.evejledning.dk
eVejledning